S. 4-1776 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Johan Vande Lanotte   

ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
buitenlandse staatsburger
rechten van het individu
referendum
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
criminaliteit
parlementszitting
tweekamerstelsel
rechten van de mens
tuchtprocedure
verkiesbaarheid
Duitstalige Gemeenschap
decentralisatie
gehandicapte
zittingsduur
scheiding tussen kerk en staat
eerbiediging van het privť-leven
kandidaat
Eerste Kamer
provincie
judiciŽle hervorming
strafverjaring
enquÍtecommissie
persvrijheid
vrijheid van godsdienst
telefoon- en briefgeheim
institutionele hervorming
taalgroep
Rekenhof (BelgiŽ)
ontbinding van het Parlement
overheidsapparaat
minister
verzoekschrift
bevoegdheid van het Parlement
evocatie
grondwet
kiesgerechtigde leeftijd
postdienst
rechtstreeks gekozen kamer
Handvest van de rechten van de mens
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
universele dienst
magistraat
constitutionele rechtspraak
parlementair onderzoek
herziening van de grondwet
geestelijkheid
gerechtszitting
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1776/1 4-1776/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/5/2010   Indiening Doc. 4-1776/1 4-1776/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd