S. 4-1774 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie
Louis Ide   

dokter
toepassing van informatica
beroep in de gezondheidszorg
kosten voor gezondheidszorg
sociale zekerheid
ziekteverzekering
motie van het Parlement
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
administratieve formaliteit
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1774/1 4-1774/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/4/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Indiening Doc. 4-1774/1 4-1774/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving