S. 4-1754 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen
Yves Buysse    Nele Jansegers    Joris Van Hauthem   

eerste hulp
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
brandbestrijding
tweetaligheid
taalgebruik
geneeskundige noodhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1754/1 4-1754/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/4/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2010   Indiening Doc. 4-1754/1 4-1754/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving