S. 4-1745 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld
Sabine de Bethune    Pol Van Den Driessche    Els Van Hoof   

strafrecht
misdaad tegen de personen
opschorting van de straf
verzachtende omstandigheid
seksueel misdrijf
seksueel geweld
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
strafprocedure
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1745/1 4-1745/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/4/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2010   Indiening Doc. 4-1745/1 4-1745/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving