S. 4-1736 Dossierfiche                  

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
1į Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990;
2į Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000
Regering Y. Leterme II  

bestrijding van de verontreiniging
verontreiniging door koolwaterstoffen
verontreiniging door schepen
ratificatie van een overeenkomst
bescherming van het water
marien milieu
vervuiling van de zee
overeenkomstprotocol
scheepsbrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1736/1 4-1736/1 (PDF) Wetsontwerp 14/4/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/4/2010   Indiening Doc. 4-1736/1 4-1736/1 (PDF)
14/4/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/4/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving