S. 4-1734 Dossierfiche K. 52-2589

Activiteitenverslag en Observatorium-rapport 2008 van het Comité P
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

gemeenschapswacht
gevangenispersoneel
arrestatie
gemeentepolitie
tuchtprocedure
strafgevangenis
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
ASTRID
huiselijk geweld
douane
misdaadbestrijding
verslag over de werkzaamheden
politiecontrole
mensenhandel
geldboete
vrouwenarbeid
geweld
staking
gerechtsdeurwaarder
politie
migrant
culturele verscheidenheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1734/1 4-1734/1 (PDF) Verslag van het Vast Comité van toezicht 3/5/2010
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2010   Indiening
19/3/2010   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
19/3/2010   Verzending naar commissie
19/3/2010   Inschrijving op agenda
19/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Stefaan Van Hecke
19/3/2010   Onderzoek van het jaarverslag
3/5/2010   Verslag Doc. 4-1734/1 4-1734/1 (PDF)
3/5/2010   Einde behandeling
3/5/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 19/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving