S. 4-1731 Dossierfiche K. 52-2459

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft
Roland Defreyne   Josy Arens   Roel Deseyn   Jacqueline Galant   Sofie Staelraeve   Eric Thiébaut  

privé-gebruik computer
fiscale stimulans
belastingaftrek
gegevensverwerkende installatie
internet
digitale kloof
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2459/1 Wetsvoorstel 4/3/2010
K. 52-2459/2 Verslag namens de commissie 22/3/2010
K. 52-2459/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/3/2010
K. 52-2459/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1731/1 4-1731/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 27/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2459/1
4/3/2010   Inoverwegingneming
4/3/2010   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 144, p. 67
22/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2459/2
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 55-58
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o1)
Integraal verslag nr. 149, p. 73-74
Doc. K. 52-2459/4
25/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1731/1 4-1731/1 (PDF)
27/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2010   Bekendmaking (25953)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 15 26/4/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/3/2010 0 26/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/4/2010 11/5/2010 , blz 25953

Kruispuntbank van de wetgeving