S. 4-1730 Dossierfiche K. 52-2293

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II)
Regering Y. Leterme II  

jurisdictiebevoegdheid
verzekeringsovereenkomst
toegang tot het beroepsleven
verzekeringsrecht
rechtsingang
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
rechtsmiddel
particuliere verzekering
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2293/1 Wetsontwerp 2/12/2009
K. 52-2293/2 Amendementen 12/1/2010
K. 52-2293/3 Verslag namens de commissie 22/2/2010
K. 52-2293/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/2010
K. 52-2293/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1730/1 4-1730/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/2010
4-1730/2 4-1730/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2010
4-1730/3 4-1730/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2010
4-1730/4 4-1730/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/4/2010
4-1730/5 4-1730/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2293/1
15/12/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 129, p. 83-84
22/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2292/4
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 148
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-2/o32)
Integraal verslag nr. 149, p. 70
Doc. K. 52-2293/5
25/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending Doc. 4-1730/1 4-1730/1 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/2010   Verzending naar commissie: Justitie
15/4/2010   Inschrijving op agenda
22/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-120 Hand. 4-120 (PDF)
22/4/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-120 Hand. 4-120 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o16) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1730/5 4-1730/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/2010   Verzending naar commissie
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christiane Vienne
30/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
30/3/2010   Aanneming zonder amendering
30/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1730/2 4-1730/2 (PDF)
30/3/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1730/4 4-1730/4 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
30/3/2010   Bespreking
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
20/4/2010   Aanneming zonder amendering
20/4/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1730/3 4-1730/3 (PDF)
20/4/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1730/4 4-1730/4 (PDF)
6/5/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2010   Bekendmaking (43805-43808)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/4/2010, 6/5/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/3/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/3/2010, 20/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 1/7/2010 , blz 43805-43808

Kruispuntbank van de wetgeving