S. 4-1683 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers
Alain Destexhe    Nele Lijnen    Dominique Tilmans    Marleen Temmerman    Bart Tommelein   

moederschap
medische fout
slachtoffer
inspectie van geneesmiddelen
aansprakelijkheid van de staat
schadevergoeding
vergoeding
lichamelijk gehandicapte
geneesmiddel
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1683/1 4-1683/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/2/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2010   Indiening Doc. 4-1683/1 4-1683/1 (PDF)
4/3/2010   Inoverwegingneming
4/3/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/3/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving