S. 4-1670 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED)
Lieve Van Ermen    Wouter Beke    Marleen Temmerman    Louis Ide   

openbaar gebouw
voorkoming van ziekten
hart- en vaatziekte
geneeskundige noodhulp
medisch en chirurgisch materiaal
eerste hulp
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1670/1 4-1670/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/2/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/2/2010   Indiening Doc. 4-1670/1 4-1670/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
25/2/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving