S. 4-1666 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven
Nele Lijnen    Ann Somers   

gezin
arbeid
beroepsleven
verlof om sociale redenen
loopbaanonderbreking
organisatie van het werk
motie van het Parlement
pensioenregeling
arbeidsongeschiktheid
beroepsloopbaan
flexibiliteit van de arbeid
variabele werktijden
zelfstandig beroep
arbeidsvoorwaarden
balans tussen werk en privť

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1666/1 4-1666/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/2/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2010   Indiening Doc. 4-1666/1 4-1666/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
25/2/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving