S. 4-1665 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
Nele Lijnen    Nahima Lanjri    Caroline Persoons    Olga Zrihen    Vanessa Matz    Bart Tommelein   

dood
verlof om sociale redenen
arbeidsrecht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1665/1 4-1665/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2010   Indiening Stuk 4-1665/1 4-1665/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving