S. 4-166 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen
Jacques Brotchi   

stemming bij volmacht
administratieve formaliteit
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-166/1 4-166/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/8/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/8/2007   Indiening
Herindiening 3-1609/1.
Doc. 4-166/1 4-166/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving