S. 4-1659 Dossierfiche K. 52-2336

Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector
Regering Y. Leterme II  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
raad van bestuur
arbeidsbezoldiging
overheidsbedrijf
ontslagpremie
ondernemingsdirecteur
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
openbaarheid van rekeningen
verzekeringsmaatschappij
financiŽle instelling
verslag over de werkzaamheden
handelsmaatschappij
nationale uitvoeringsmaatregel
kredietinstelling
beroepsverbod
bankactiviteit
beursnotering
aanvullend pensioen
postdienst
beleggingsmaatschappij
leiding van een onderneming
Financial Services and Markets Authority
Proximus
loonpremie
bankcontrole
bank
aandeelhouder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2336/1 Wetsontwerp 22/12/2009
K. 52-2336/2 Amendementen 12/1/2010
K. 52-2336/3 Amendementen 19/1/2010
K. 52-2336/4 Amendementen 27/1/2010
K. 52-2336/5 Verslag namens de commissie 11/2/2010
K. 52-2336/6 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2010
K. 52-2336/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/2/2010
K. 52-2336/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/2010
4-1659/1 4-1659/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2010
4-1659/2 4-1659/2 (PDF) Amendementen 10/3/2010
4-1659/3 4-1659/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2010
4-1659/4 4-1659/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/3/2010
4-1659/5 4-1659/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2336/1
11/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2336/5
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 44-85 en 94-100
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-9/o35)
Integraal verslag nr. 142, p. 100
Doc. K. 52-2336/8
11/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1659/1 4-1659/1 (PDF)
23/2/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Amendementen heringediend na de goedkeuring van het verslag
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-2/o16) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
Doc. 4-1659/5 4-1659/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/2/2010   Verzending naar commissie
10/3/2010   Inschrijving op agenda
10/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet, Hugo Vandenberghe
10/3/2010   Bespreking
10/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
10/3/2010   Aanneming zonder amendering
10/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1659/3 4-1659/3 (PDF)
10/3/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1659/4 4-1659/4 (PDF)
18/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/2010   Bekendmaking (22709-22719)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2010 5 26/2/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/2/2010 30 25/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 23/4/2010, blz 22709-22719

Kruispuntbank van de wetgeving