S. 4-1642 Dossierfiche K. 52-270

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft
Olivier Maingain   Marie-Christine Marghem   Bernard Clerfayt  

magistraat
gerechtelijke achterstand
pensioenvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-270/1 Wetsvoorstel 25/10/2007
K. 52-270/2 Verslag namens de commissie 28/1/2010
K. 52-270/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/1/2010
4-1642/1 4-1642/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/2/2010
K. 52-270/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/2/2010
4-1642/2 4-1642/2 (PDF) Amendementen 23/2/2010
4-1642/4 4-1642/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/2/2010
4-1642/3 4-1642/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/2010
4-1642/5 4-1642/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 11/3/2010
K. 52-270/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/3/2010
K. 52-270/6 Verslag namens de commissie 1/4/2010
K. 52-270/7 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2010
K. 52-270/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2007   Indiening Doc. K. 52-270/1
22/11/2007   Inoverwegingneming
28/1/2010   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-270/2
4/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 48-50
4/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-32/o1)
Integraal verslag nr. 140, p. 66-67
Doc. K. 52-270/4
4/2/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2010   Overzending Doc. 4-1642/1 4-1642/1 (PDF)
4/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
25/2/2010   Inschrijving op agenda
4/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
4/3/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
11/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-21/o1) Hand. 4-115 Hand. 4-115 (PDF)
Doc. 4-1642/5 4-1642/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/2/2010   Verzending naar commissie
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Niet behandeld
24/2/2010   Inschrijving op agenda
24/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
24/2/2010   Bespreking
24/2/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-2/o0)
24/2/2010   Aanneming na amendering
24/2/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1642/3 4-1642/3 (PDF)
24/2/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1642/4 4-1642/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
11/3/2010   Overzending Doc. K. 52-270/5
1/4/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-270/6
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 15-16
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-27/o1)
Integraal verslag nr. 152, p. 5
Doc. K. 52-270/8
29/4/2010   Aanneming zonder amendering
29/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/6/2010   Bekendmaking (32793-32794)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/3/2010, 11/3/2010
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/2/2010
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2010 1/6/2010 , blz 32793-32794

Kruispuntbank van de wetgeving