S. 4-1639 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven
Jean-Paul Procureur    Nahima Lanjri    Dominique Tilmans    Nele Lijnen    Christiane Vienne    Vanessa Matz    Dirk Claes    Caroline Persoons    Franco Seminara   

Belgen in het buitenland
minimumbestaansinkomen
bejaarde
motie van het Parlement
inkomensgarantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1639/1 4-1639/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/2/2010
4-1639/2 4-1639/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/2/2010   Indiening Doc. 4-1639/1 4-1639/1 (PDF)
11/2/2010   Inoverwegingneming
11/2/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
11/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-8/o0) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/2/2010   Verzending naar commissie
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Olga Zrihen
2/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
2/3/2010   Aanneming zonder amendering
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-1639/2 4-1639/2 (PDF)
18/3/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Pensioenen en Grote Steden Staatssectretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/3/2010, 9/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving