S. 4-1631 Dossierfiche                  

Mensenhandel
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

actieprogramma
slachtofferhulp
Myria
misdaadbestrijding
mensenhandel
immigratie
jongere
sociale voorzieningen
toelating van vreemdelingen
zwartwerk
hoorzitting
prostitutie
strafrecht
buitenlandse staatsburger
Unia
internationale samenwerking
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
werkvergunning
slachtoffer
fraude
tolken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1631/1 4-1631/1 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2009   Indiening
8/12/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/12/2009   Verzending naar commissie
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Samenstelling van de werkgroep
"Mensenhandel"
8/12/2009   Leden van de werkgroep
CD&V : Dirk Claes, Nahima Lanjri, MR : Richard Fournaux, Philippe Monfils, Open Vld : Ann Somers, VB : Yves Buysse, PS : Caroline Désir, sp.a : Fatma Pehlivan, Ecolo : José Daras
15/12/2009   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Mensenhandel"
4/5/2010   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Mensenhandel"
15/12/2009   Verzending naar werkgroep
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Benoeming van het bureau
voorzitter : de heer Dirk Claes eerste ondervoorzitter : de heer Philippe Monfils tweede ondervoorzitter : mevrouw Caroline Désir
5/1/2010   Regeling van de werkzaamheden
19/1/2010   Inschrijving op agenda
19/1/2010   Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel
van het Centrum voor gelijkheid van Kansen en voor racismebestrijding.- Aanbevelingen
19/1/2010   Hoorzitting met de heer Edouard Delruelle, adjunct-directeur, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
19/1/2010   Hoorzitting met de heer Koen Dewulf, hoofd van de dienst Mensenhandel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
19/1/2010   Hoorzitting met mevrouw Patricia Le Cocq, juriste bij de dienst Mensenhandel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
19/1/2010   Hoorzitting met de heer Stef Janssens, analist bij de dienst Mensenhandel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
19/1/2010   Gedachtewisseling
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Hoorzitting met de heer Stefan De Clerck, minister van Justitie
2/2/2010   Hoorzitting met de heer Johan Delmulle, Federaal procureur
2/2/2010   Hoorzitting met de heer Frédéric Kurz, substituut-generaal te Luik, verantwoordelijke voor het expertisenetwerk inzake mensenhandel
2/2/2010   Hoorzitting met de heer Freddy Gazan, hoofd van de Dienst voor het strafrechtelijk beleid
2/2/2010   Hoorzitting met de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
2/2/2010   Gedachtewisseling
24/2/2010   Inschrijving op agenda
24/2/2010   Hoorzitting met mevrouw Karin Carlens, eerste substituut bij het parket van Brussel
24/2/2010   Hoorzitting met mevrouw Cathérine Collignon, eerste substituut bij het parket van Luik
24/2/2010   Hoorzitting met de heer Luc Falmagne, arbeidsauditeur te Luik
24/2/2010   Hoorzitting met de heer Charles-Eric Clesse, eerste substituut bij het arbeidsauditoraat te Charleroi
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Hoorzitting met de heer Wim Bontinck, hoofdcommissaris, diensthoofd Mensenhandel, Federale Gerechtelijke Politie
2/3/2010   Hoorzitting met de heer Christian Deville, hoofdcommissaris Lokale Politie Charleroi
2/3/2010   Hoorzitting met de heer Johan Debuf, hoofdinspecteur Politiezone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere
2/3/2010   Hoorzitting met de heer Patrick Bourgeois, hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Brussel
2/3/2010   Gedachtewisseling
16/3/2010   Inschrijving op agenda
16/3/2010   Hoorzitting met de heer Paul Neuville, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
16/3/2010   Hoorzitting met de heer Ludo Beck, Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten
16/3/2010   Hoorzitting met mevrouw Brigitte Doudelet, Sociale Inspectiedienst arrondissement Luik
16/3/2010   Hoorzitting met de heer Peter Van Hauwermeiren, Sociale Inspectiedienst arrondissement Oost-Vlaanderen
16/3/2010   Hoorzitting met de heer Bruno Devillé, Sociale Inspectiedienst arrondissement Brussel
16/3/2010   Gedachtewisseling
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Hoorzitting met de heer Denis Xhrouet, Esperanto
30/3/2010   Hoorzitting met de heer Christian Meulders, Sürya
30/3/2010   Hoorzitting met mevrouw Heidi De Pauw, Pag-Asa
30/3/2010   Hoorzitting met mevrouw Solange Cluydts, Payoke
30/3/2010   Gedachtewisseling
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Hoorzitting met mevrouw Renée Raeymaeckers, Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau MINTEH
20/4/2010   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Jacques, Advocaat bij de Balie van Luik
20/4/2010   Hoorzitting met de heer Christiaan Sys, de heer Jerôme Toussaint, mevrouw Gerrigje Veldhuis en mevrouw Lindsey Sandra, FOD Buitenlandse Zaken
20/4/2010   Gedachtewisseling
20/4/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/12/2009
Werkgroep "Mensenhandel"
Behandeling beëindigd 15/12/2009, 19/1/2010, 2/2/2010, 24/2/2010, 2/3/2010, 16/3/2010, 30/3/2010, 20/4/2010

Kruispuntbank van de wetgeving