S. 4-163 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld
Margriet Hermans   

huiselijk geweld
internet
rechtsbijstand
persoonlijk wapen
politie
gemeentepolitie
gerechtelijke vervolging
strafprocedure
beroep in de gezondheidszorg
beroepsgeheim
slachtoffer
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-163/1 4-163/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/8/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/8/2007   Indiening
Herindiening 3-1417/1.
Doc. 4-163/1 4-163/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving