S. 4-1625 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in OekraÔne tussen 1932 en 1933
Pol Van Den Driessche    Jan Durnez    Els Schelfhout   

USSR
misdaad tegen de menselijkheid
honger
motie van het Parlement
collectivisme
OekraÔne
communisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1625/1 4-1625/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Indiening Doc. 4-1625/1 4-1625/1 (PDF)
4/2/2010   Inoverwegingneming
4/2/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving