S. 4-1613 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Spaans EU-voorzitterschap
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

EU-programma
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Spanje
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verdrag van Lissabon
economisch beleid
heractivering van de economie
duurzame ontwikkeling
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Europese Dienst voor extern optreden
wederzijdse bijstand
schepping van werkgelegenheid
economische recessie
onderzoek en ontwikkeling
bankcontrole
financiële voorschriften
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
uitbreiding van de Europese Unie
verzoekschrift
rechten van het individu
Europese sociale politiek
seksueel geweld
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
migratiebeleid van de EU
terrorisme
ramp door menselijk toedoen
natuurramp
economische groei
basisonderzoek
publiek-private samenwerking
technologische verandering
vermindering van gasemissie
EU-werkgelegenheidsbeleid
energievoorziening
monetaire crisis
opwarming van het klimaat
Doha-ronde
Europees nabuurschapsbeleid
Palestijnse kwestie
Rusland
Unie voor het Middellandse Zeegebied
recht van initiatief
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
gelijke behandeling van man en vrouw
snelle interventiemacht
liquiditeit
voorzitter van de Europese Raad
Protocol van Kyoto
Europees Comité voor systeemrisico's
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1613/1 4-1613/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/1/2010
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/1/2010   Indiening Doc. 4-1613/1 4-1613/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2010   Indiening
27/1/2010   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/1/2010   Verzending naar commissie
27/1/2010   Inschrijving op agenda
27/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz, Herman De Croo
27/1/2010   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de h. Diego Lopez Garrido, Staatssecretaris voor de Europese Unie van Spanje.
Doc. 4-1613/1 4-1613/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/1/2010