S. 4-1611 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Vanessa Matz   

wetgeving
sociale voorzieningen
gelijke behandeling van man en vrouw
ziekenhuis
terminologie
dokter
vroedvrouw

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1611/1 4-1611/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2010   Indiening Stuk 4-1611/1 4-1611/1 (PDF)
28/1/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving