S. 4-1600 Dossierfiche K. 52-2383

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep
Commissie voor de Justitie  

hogere rechtspraak
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1600/1 4-1600/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 27/1/2010
4-1600/2 4-1600/2 (PDF) Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 27/1/2010
K. 52-2383/2 Voorstel van beslissing 27/1/2010
4-1600/3 4-1600/3 (PDF) Besluit aangenomen in plenaire vergadering 28/1/2010
K. 52-2383/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 28/1/2010
K. 52-2383/4 Besluit aangenomen in plenaire vergadering 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2010   Indiening
20/1/2010   Verzending naar commissie: Justitie
28/1/2010   Inschrijving op agenda
28/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-10/o6) Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
Doc. 4-1600/3 4-1600/3 (PDF)
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
20/1/2010   Verzending naar commissie
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Sabien Lahaye-Battheu
20/1/2010   Gedachtewisseling
20/1/2010   Bespreking
20/1/2010   Aanneming van het besluit
het besluit is aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-1600/2 4-1600/2 (PDF)
27/1/2010   Inschrijving op agenda
27/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-1600/1 4-1600/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/1/2010   Indiening Doc. 4-1600/1 4-1600/1 (PDF)
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 4-11 en 23
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-22/o25)
Integrazal verslag nr. 139, p. 24
Doc. K. 52-2383/4
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
11/2/2010   Bekendmaking in het Beslgisch Staatsblad
KB van 3 februari 2010
11/2/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/1/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/1/2010, 27/1/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving