S. 4-1592 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties
Anke Van dermeersch    Yves Buysse   

nationaliteit
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsapparaat
onverenigbaarheid
minister
dubbele nationaliteit
magistraat
politie
militair personeel
griffies en parketten
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1592/1 4-1592/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2010   Indiening Doc. 4-1592/1 4-1592/1 (PDF)
14/1/2010   Beslissing niet-inoverwegingneming Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Beslissing niet-inoverwegingneming Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Niet in overweging genomen 14/1/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Niet in overweging genomen 14/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving