S. 4-1584 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes
Anke Van dermeersch   

kledingstuk
godsdienst
parlementsvergadering
reglement van het parlement
afgevaardigde
islam
verhouding kerk-staat
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1584/1 4-1584/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 5/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/1/2010   Indiening Doc. 4-1584/1 4-1584/1 (PDF)
7/1/2010   Inoverwegingneming
7/1/2010   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
7/1/2010   Verzending naar Bureau
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving