S. 4-1565 Dossierfiche K. 52-2329

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Regering Y. Leterme II  

Instituut voor gerechtelijke opleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2329/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1565/1 4-1565/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2009
4-1565/2 4-1565/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1565/3 4-1565/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2009   Splitsing Doc. K. 52-2278/23
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 129, p. 1-81
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-11/o9)
Integraal verslag nr. 129, p. 86-87
Doc. K. 52-2329/1
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2009   Overzending Doc. 4-1565/1 4-1565/1 (PDF)
15/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-8/o10) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1565/3 4-1565/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1565/2 4-1565/2 (PDF)
17/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/2010   Bekendmaking (3157)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 26/1/2010 , blz 3157

Kruispuntbank van de wetgeving