S. 4-1564 Dossierfiche K. 52-2305

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel
Regering Y. Leterme II  

politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel
illegale migratie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
magistraat
administratieve procedure
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
vreemdelingenrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2305/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2305/2 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2305/3 Tekst verbeterd door de commissie 11/12/2009
K. 52-2305/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1564/1 4-1564/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/2009
4-1564/2 4-1564/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1564/3 4-1564/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2305/1
10/12/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 127, p. 74
11/12/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2305/2
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 108-109
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o27)
Integraal verslag nr. 131, p. 123
Doc. K. 52-2305/4
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending Doc. 4-1564/1 4-1564/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-1/o8) Doc. 4-1564/3 4-1564/3 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Bespreking
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1564/2 4-1564/2 (PDF)
19/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82712-82713)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2009 31/12/2009 , blz 82712-82713

Kruispuntbank van de wetgeving