S. 4-1558 Dossierfiche K. 52-2230

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof
Regering H. Van Rompuy I  

overheidsboekhouding
Commissie voor de openbare comptabiliteit
boekhoudsysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2230/1 Wetsontwerp 28/10/2009
K. 52-2230/2 Verslag namens de commissie 7/12/2009
K. 52-2230/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/12/2009
K. 52-2230/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1558/1 4-1558/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2009
4-1558/2 4-1558/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1558/3 4-1558/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2230/1
3/12/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 126, p. 71
7/12/2009   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2230/2
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 13-14
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o19)
Integraal verslag nr. 129, p. 91
Doc. K. 52-2230/4
15/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending Doc. 4-1558/1 4-1558/1 (PDF)
15/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o9) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1558/3 4-1558/3 (PDF)
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1558/2 4-1558/2 (PDF)
17/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2010   Bekendmaking (7849-7851)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/1/2010 9/2/2010 , blz 7849-7851

Kruispuntbank van de wetgeving