S. 4-1550 Dossierfiche K. 52-2160

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I)
Regering H. Van Rompuy I  

praktijkopleiding
beroepsopleiding
vervoer per spoor
strafvervolging
magistraat
strafprocedure
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
militair personeel
griffies en parketten
ongeval bij het vervoer
verbeurdverklaring van goederen
gerechtelijke vervolging
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
Kruispuntbank van Ondernemingen
territoriale bevoegdheid
taalgebruik
tenuitvoerlegging van het vonnis
openbaar ministerie
geestelijk gehandicapte
strijdkrachten in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2160/1 Wetsontwerp 14/9/2009
K. 52-2160/2 Amendementen 24/11/2009
K. 52-2160/3 Amendement 2/12/2009
K. 52-2160/4 Amendementen 9/12/2009
K. 52-2160/5 Verslag namens de commissie 10/12/2009
K. 52-2160/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2009
K. 52-2160/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1550/1 4-1550/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2009
4-1550/2 4-1550/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1550/3 4-1550/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2009
4-1550/4 4-1550/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2160/1
10/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2160/5
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 27
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o39)
Integraal verslag nr. 129, p. 92
Doc. K. 52-2160/7
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending Doc. 4-1550/1 4-1550/1 (PDF)
15/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o18) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1550/4 4-1550/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1550/2 4-1550/2 (PDF)
16/12/2009   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1550/3 4-1550/3 (PDF)
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2010   Bekendmaking (1885-1889)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 15/1/2010 , blz 1885-1889

Kruispuntbank van de wetgeving