S. 4-1549 Dossierfiche K. 52-2317

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook
Servais Verherstraeten   Yolande Avontroodt   Christian Brotcorne   Jean-Jacques Flahaux   Thierry Giet   Marie-Claire Lambert   Nathalie Muylle   Hilde Vautmans  

werkplek
gezondheid op het werk
horecabedrijf
volksgezondheid
tabak
nicotineverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2317/1 Wetsvoorstel 10/12/2009
K. 52-2317/2 Amendementen 14/12/2009
K. 52-2317/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2317/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2317/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2317/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1549/1 4-1549/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2009
4-1549/2 4-1549/2 (PDF) Amendementen 18/12/2009
4-1549/3 4-1549/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1549/4 4-1549/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2317/1
10/12/2009   Inoverwegingneming
10/12/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 127, p. 76-77
14/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2317/3
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 28-86 en 121
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-27/o21)
Integraal verslag nr. 131, p. 121-122
Doc. K. 52-2317/6
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1549/1 4-1549/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-19/o3) Doc. 4-1549/4 4-1549/4 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 4-1549/3 4-1549/3 (PDF)
19/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82150-82151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 15 18/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 60 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 29/12/2009 , blz 82150-82151

Kruispuntbank van de wetgeving