S. 4-1539 Dossierfiche K. 52-2275

Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt
Regering H. Van Rompuy I  

beroepsorde
vrij verrichten van diensten
handelsregelingen
toegang tot het beroepsleven
makelaar
huwelijk
dienstverrichting
interne markt
detailhandel
landmeter
straathandel
psychologie
nationale uitvoeringsmaatregel
openingstijd van een winkel
grootwarenhuis
handelsvergunning
stedenbouwkundig beroep
meelfabriek
periode-eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2275/1 Wetsontwerp 23/11/2009
K. 52-2275/2 Amendement 2/12/2009
K. 52-2275/3 Verslag namens de commissie 8/12/2009
K. 52-2275/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2009
K. 52-2275/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2009
4-1539/1 4-1539/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/12/2009
4-1539/2 4-1539/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2009
4-1539/3 4-1539/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2275/1
8/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2275/3
9/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 56-57
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o36)
Integraal verslag nr. 127, p. 80
Doc. K. 52-2275/5
10/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
3/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/23 4-82/23 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
9/12/2009   Bespreking
9/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1539/1 4-1539/1 (PDF)
11/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-6/o8) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1539/3 4-1539/3 (PDF)
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Verzending naar commissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
11/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Vertrouwen rapporteur
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82151-82154)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/12/2009 5 16/12/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/12/2009 25 21/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 29/12/2009 , blz 82151-82154

Kruispuntbank van de wetgeving