S. 4-1534 Dossierfiche                  

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.- Test ter controle van de subsidiariteits- en evenredigheidsprocedure
Commissie voor de Justitie  

erfrecht
verordening (EU)
subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1534/1 4-1534/1 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
4-1534/2 4-1534/2 (PDF) Besluit van de commissie 8/12/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2009   Indiening
1/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
9/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
1/12/2009   Verzending naar commissie
1/12/2009   Inschrijving op agenda
1/12/2009   Bespreking
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/12/2009   Bespreking
8/12/2009   Besluit van de commissie
Het besluit is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 4-1534/2 4-1534/2 (PDF)
8/12/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1534/1 4-1534/1 (PDF)
10/12/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 1/12/2009, 8/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving