S. 4-1520 Dossierfiche K. 52-2054

Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid
Patrick Moriau   Roel Deseyn   Hilde Vautmans   Muriel Gerkens   Kattrin Jadin   David Geerts   Georges Dallemagne   Robert Van de Velde  

voedselveiligheid
voedselhulp
Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
ontwikkelingshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2054/1 Wetsvoorstel 18/6/2009
K. 52-2054/2 Amendementen 27/10/2009
K. 52-2054/3 Verslag namens de commissie 12/11/2009
K. 52-2054/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/11/2009
K. 52-2054/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/11/2009
K. 52-2054/6 Aanvullend verslag namens de commissie 26/11/2009
K. 52-2054/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2009
K. 52-2054/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 3/12/2009
K. 52-2054/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2009
4-1520/1 4-1520/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/1/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2054/1
18/6/2009   Inoverwegingneming
12/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2054/3
19/11/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 45-46
26/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2054/6
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 80-109 + nr. 126, p. 78
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o14)
Integraal verslag nr. 126, p. 78-79
Doc. K. 52-2054/9
3/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
Integraal verslag nr. 126
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/1/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1520/1 4-1520/1 (PDF)
5/1/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/2010   Bekendmaking (8268-8271)
19/2/2010   Erratum (12374)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2009 15 4/1/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/12/2009 0 4/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2010 11/2/2010, blz 8268-8271
Errata
Op 19/2/2010, blz 12374