S. 4-1515 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren
Vanessa Matz    Jean-Paul Procureur   

gedragscode
mobiele telefoon
bescherming van de consument
motie van het Parlement
communicatietarief
consumentenvoorlichting

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1515/1 4-1515/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2009   Indiening Stuk 4-1515/1 4-1515/1 (PDF)
3/12/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving