S. 4-1502 Dossierfiche                  

De hervorming van de civiele veiligheid
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

burgerbescherming

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2009   Indiening
10/11/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/2009   Verzending naar commissie
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
10/11/2009   Stan van zaken
10/11/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw A. Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving