S. 4-1494 Dossierfiche K. 52-2172

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Regering H. Van Rompuy I  

niet in loondienst verkregen inkomen
vaccinatie
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
eHealth-platform
voorkoming van ziekten
huisdier
vakbond
consumentenvoorlichting
arbeidsvoorwaarden
ondernemingsdirecteur
programmawet
eenoudergezin
EU-onderdaan
dokter
ziekentransport
alcoholisme
anatomie
dierenbescherming
thuisverzorging
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
rechten van de zieke
kosten voor gezondheidszorg
jongere
alcoholhoudende drank
chronische ziekte
langdurige werkloosheid
geneesmiddel
genetica
EU-recht
eerste hulp
ziekenhuisopname
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekenhuis
ziekteverzekering
apotheker
verkoopvergunning
welzijn van dieren
verplegend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2172/1 Wetsontwerp 25/9/2009
K. 52-2172/4 Verslag namens de commissie 6/10/2009
K. 52-2172/2 Amendementen 20/10/2009
K. 52-2172/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 22/10/2009
K. 52-2172/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2009
K. 52-2172/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1494/1 4-1494/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2172/1
20/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2172/4
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 34-43
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o38)
Integraal verslag nr. 120, p. 74
Doc. K. 52-2172/6
12/11/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/12/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1494/1 4-1494/1 (PDF)
1/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82971-82981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 15 30/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 30/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2009 31/12/2009 , blz 82971-82981

Kruispuntbank van de wetgeving