S. 4-1485 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap
Marleen Temmerman    Sabine de Bethune    Philippe Fontaine    Paul Wille    Olga Zrihen    Benoit Hellings    Els Schelfhout   

moederschap
reproductieve gezondheidszorg
aids
armoede
seksueel overdraagbare aandoening
positie van de vrouw
ontwikkelingsland
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
duurzame ontwikkeling
rechten van de vrouw
volksgezondheid
ontwikkelingshulp
gezondheidsverzorging
sexualiteit
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1485/1 4-1485/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/10/2009
4-1485/2 4-1485/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2009   Indiening Doc. 4-1485/1 4-1485/1 (PDF)
12/11/2009   Inoverwegingneming
12/11/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/11/2009   Verzending naar commissie
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Désir, Els Van Hoof
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming zonder amendering
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1485/2 4-1485/2 (PDF)
10/12/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de Vice-Eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Staatssecretaris voor Europese Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/11/2009