S. 4-1474 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het verband tussen bepaalde voedseladditieven en gedragsstoornissen bij kinderen
Patrik Vankrunkelsven   

levensmiddelenadditief
voorkoming van ziekten
consumentenvoorlichting
impactonderzoek
ziekte van het zenuwstelsel
medische research
volksgezondheid
kinderbescherming
synthetische levensmiddelenkleurstof
kindervoeding
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1474/1 4-1474/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/10/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2009   Indiening Doc. 4-1474/1 4-1474/1 (PDF)
29/10/2009   Inoverwegingneming
29/10/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving