S. 4-1473 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft het ambtshalve onderzoek van het recht op overlevings- of echtscheidingspensioen
Patrik Vankrunkelsven   

zelfstandig beroep
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
gescheiden persoon
uitkering aan nabestaanden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1473/1 4-1473/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2009   Indiening Doc. 4-1473/1 4-1473/1 (PDF)
29/10/2009   Inoverwegingneming
29/10/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving