S. 4-1463 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad", nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
Francis Delpérée    Johan Vande Lanotte   

institutionele hervorming
taalgroep
herziening van de grondwet
goedkeuring van de wet
wetgevende procedure
gewesten en gemeenschappen van België

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1463/1 4-1463/1 (PDF) Herziening van de grondwet 19/10/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2009   Indiening Doc. 4-1463/1 4-1463/1 (PDF)
19/10/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving