S. 4-1454 Dossierfiche K. 52-2156

Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie
Regering H. Van Rompuy I  

vaccinatie
epidemie
delegatie van bevoegdheid
voorkoming van ziekten
bloedtransfusie
beroep in de gezondheidszorg
geneesmiddel
infectieziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2156/1 Wetsontwerp 11/9/2009
K. 52-2156/2 Verslag namens de commissie 8/10/2009
K. 52-2156/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/10/2009
4-1454/1 4-1454/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/10/2009
4-1454/2 4-1454/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/10/2009
K. 52-2156/4 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/10/2009
K. 52-2156/5 Aanvullend verslag namens de commissie 15/10/2009
K. 52-2156/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/2009
K. 52-2156/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/10/2009
4-1454/3 4-1454/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/10/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2156/1
8/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2156/2
15/10/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 116, p. 2
15/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2156/5
15/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 3-29
15/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o28)
Integraal verslag nr. 117, p. 41
Doc. K. 52-2156/7
15/10/2009   Aanneming na amendering door commissie
15/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
15/10/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/10/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1454/1 4-1454/1 (PDF)
15/10/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2009   Inschrijving op agenda
16/10/2009   Algemene bespreking Hand. 4-90 Hand. 4-90 (PDF)
16/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o12) Hand. 4-90 Hand. 4-90 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/10/2009   Verzending naar commissie
15/10/2009   Inschrijving op agenda
15/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
15/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
15/10/2009   Aanneming zonder amendering
15/10/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1454/2 4-1454/2 (PDF)
16/10/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/10/2009   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/2009   Bekendmaking (68658-68659)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/10/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/10/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/10/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/10/2009 5 20/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/10/2009 20 13/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/10/2009 21/10/2009 , blz 68658-68659

Kruispuntbank van de wetgeving