S. 4-1453 Dossierfiche                  

Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator
Commissie voor de Justitie  

parlementaire onschendbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1453/1 4-1453/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/2/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2009   Indiening
15/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
25/2/2010   Bespreking
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur
De vergadering stemt bij zitten en opstaan in met de conclusies van het verslag
Hand. 4-113 Hand. 4-113 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/10/2009   Verzending naar commissie
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/10/2009   Regeling der werkzaamheden
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Niet behandeld
27/1/2010   Inschrijving op agenda
27/1/2010   Regeling der werkzaamheden
3/2/2010   Inschrijving op agenda
3/2/2010   Bespreking
10/2/2010   Inschrijving op agenda
10/2/2010   Hoorzitting
10/2/2010   Opheffing onschendbaarheid van een senator
De commissie stemt met 8 tegen 2 stemmen voor de onschendbaarheid van de senator op te heffen.
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1453/1 4-1453/1 (PDF)
25/2/2010   Aanneming
25/2/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd 25/2/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 25/2/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/10/2009, 27/1/2010, 3/2/2010, 10/2/2010, 23/2/2010

Kruispuntbank van de wetgeving