S. 4-1432 Dossierfiche K. 52-2246

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
Verenigde Staten
doorgeven van informatie
persoonlijke gegevens
terrorisme
gegevensverwerking
openbare veiligheid
luchtverkeer
burgerluchtvaart
luchtvervoer
overeenkomst (EU)
eerbiediging van het privé-leven
luchtvaartbeveiliging
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1432/1 4-1432/1 (PDF) Wetsontwerp 1/10/2009
4-1432/2 4-1432/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2246/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/2009
K. 52-2246/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2009
K. 52-2246/2 Verslag namens de commissie 2/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2009   Indiening Doc. 4-1432/1 4-1432/1 (PDF)
1/10/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2009   Inschrijving op agenda
12/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-7/o3) Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/10/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
28/10/2009   Bespreking
28/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
28/10/2009   Aanneming zonder amendering
28/10/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1432/2 4-1432/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2246/1
24/11/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2246/2
27/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 34-53
27/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-25/o13)
Integraal verslag nr. 124, p. 53-54
Doc. K. 52-2246/3
27/11/2009   Aanneming zonder amendering
27/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/11/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82126-82138)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/11/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/10/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/11/2009 29/12/2009 , blz 82126-82138

Kruispuntbank van de wetgeving