S. 4-1428 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Nahima Lanjri   

strafsanctie
verkoop
adoptie
kinderpornografie
zwarte handel
internationale adoptie
draagmoeder
mensenhandel
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
prostitutie
vrijheidsberoving
verkoopvergunning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1428/1 4-1428/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/9/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/9/2009   Indiening Doc. 4-1428/1 4-1428/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
15/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving