S. 4-1427 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is
Dirk Claes    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Tony Van Parys   

godsdienst
kledingstuk
verhouding kerk-staat
strafrecht
gemeentepolitie
openbare veiligheid
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1427/1 4-1427/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/9/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/9/2009   Indiening Doc. 4-1427/1 4-1427/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
15/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving