S. 4-1418 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Elke Tindemans    Nahima Lanjri    Vanessa Matz    Berni Collas    Christiane Vienne   

veiligheidsinrichting
verkeersveiligheid
tweewielig voertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1418/1 4-1418/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/9/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2009   Indiening Doc. 4-1418/1 4-1418/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
15/10/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2009   Verzending naar commissie
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Uitgesteld
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Uitgesteld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd