S. 4-1412 Dossierfiche K. 52-1988

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen
Regering H. Van Rompuy I  

witwassen van geld
aandeel
vennootschapsrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
deelneming
bankrecht
Cel voor financiŽle informatieverwerking
financiŽle voorschriften
terrorisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1988/1 Wetsontwerp 13/5/2009
K. 52-1988/2 Bijlagen 13/5/2009
K. 52-1988/3 Amendementen 8/7/2009
K. 52-1988/4 Verslag namens de commissie 13/7/2009
K. 52-1988/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2009
K. 52-1988/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1412/1 4-1412/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/10/2009
4-1412/2 4-1412/2 (PDF) Amendementen 18/11/2009
4-1412/3 4-1412/3 (PDF) Amendementen 2/12/2009
4-1412/4 4-1412/4 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/2009
4-1412/5 4-1412/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/12/2009
4-1412/6 4-1412/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 10/12/2009
K. 52-1988/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 11/12/2009
K. 52-1988/8 Amendementen 14/12/2009
K. 52-1988/9 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-1988/10 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2009
K. 52-1988/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/5/2009   Indiening Doc. K. 52-1988/1
13/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1988/4
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 110, p. 15-28
16/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 50-53
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-11/o27)
Integraal verslag nr. 111, p. 53-54
Doc. K. 52-1988/6
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. K. 52-1988/6
27/10/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1412/1 4-1412/1 (PDF)
27/10/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen.
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-5/o14) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
Doc. K. 52-1988/7
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/10/2009   Verzending naar commissie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
18/11/2009   Inleidende uiteenzetting door Bernard Clerfayt,
staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
18/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
2/12/2009   Inschrijving op agenda
2/12/2009   Bespreking
2/12/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
2/12/2009   Aanneming na amendering
2/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1412/4 4-1412/4 (PDF)
2/12/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1412/5 4-1412/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-1988/7
16/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1988/9
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 49-50
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-14/o29)
Integraal verslag nr. 134, p. 206
Doc. K. 52-1988/11
22/12/2009   Aanneming zonder amendering
22/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/2010   Bekendmaking (3135-3156)
29/10/2010   Erratum (65636)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 18/11/2009, 24/11/2009, 2/12/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/10/2009 15 27/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/10/2009 60 20/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/1/2010 26/1/2010 , blz 3135-3156
Errata
Op 29/10/2010 , blz 65636

Kruispuntbank van de wetgeving