S. 4-1410 Dossierfiche K. 52-1992

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Loterij
internet
massamedia
speelhal
beroepssport
administratieve sanctie
geldboete
speelautomaat
inkomstenbelasting
radiouitzending
krant
audiovisueel programma
kansspel
televisie
tijdschrift
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1992/1 Wetsontwerp 15/5/2009
K. 52-1992/2 Amendement 10/6/2009
K. 52-1992/3 Amendementen 7/7/2009
K. 52-1992/4 Amendementen 8/7/2009
K. 52-1992/5 Amendement 9/7/2009
K. 52-1992/6 Verslag namens de commissie 14/7/2009
K. 52-1992/7 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2009
K. 52-1992/8 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2009
K. 52-1992/9 Erratum 15/7/2009
K. 52-1992/10 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/7/2009
K. 52-1992/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1410/1 4-1410/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2009
4-1410/2 4-1410/2 (PDF) Amendementen 21/10/2009
4-1410/3 4-1410/3 (PDF) Amendementen 10/11/2009
4-1410/4 4-1410/4 (PDF) Amendementen 17/11/2009
4-1410/5 4-1410/5 (PDF) Verslag namens de commissie 18/11/2009
4-1410/6 4-1410/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/11/2009
4-1410/7 4-1410/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/11/2009
K. 52-1992/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/11/2009
K. 52-1992/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2009   Indiening Doc. K. 52-1992/1
4/6/2009   Urgentieverzoek van de regering (anngenomen)
Integraal verslag nr. 101, p. 81-82
14/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing) Doc. K. 52-1992/6
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 2-44
16/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 44-45
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-14/o34)
Integraal verslag nr. 111, p. 45
Doc. K. 52-1992/11
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
18/6/2009   Beslissing POC
artikelen 10 tot 26 => art. 77 van de Grondwet andere artikelen => art. 78 van de Grondwet
Doc. 4-82/17 4-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending Doc. 4-1410/1 4-1410/1 (PDF)
17/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o16) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Doc. 4-1410/7 4-1410/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/2009   Verzending naar commissie
22/9/2009   Inschrijving op agenda
22/9/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
22/9/2009   Bespreking
7/10/2009   Inschrijving op agenda
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Jaak Pijpen, advocaat, expert paardenwedrennen
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Alain Dhooghe, voorzitter van de Beroepsvereniging van Wedkantoren (BVWK)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe Casier, voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, ondervoorzitter van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw en voorzitter van de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Kratzer, ondervoorzitter van de Union Européenne du Trot (UET) en voorzitter van de Fédération Suisse des Courses (FSC)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Ronny Willemen, Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen (CAD Limburg vzw)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Serge Minet, klinisch therapeut, Kliniek van het gokken Dostojevski, Universitair Verplegingscentrum Brugmann
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Paul De Vocht, ICT-deskundige
7/10/2009   Gedachtewisseling
7/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Marianne Dony, voorzitter van het Institut d'Etudes européennes, ULB
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe Vlaemminck, advocaat
7/10/2009   Gedachtewisseling
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Bespreking
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o2)
17/11/2009   Aanneming na amendering
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1410/5 4-1410/5 (PDF)
18/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1410/6 4-1410/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/11/2009   Overzending Doc. K. 52-1992/12
1/12/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 37-50
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-20/o16)
Integraal verslag nr. 126, p. 83-85
Doc. K. 52-1992/13
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2010   Bekendmaking (4323-4328)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/9/2009, 7/10/2009, 21/10/2009, 10/11/2009, 17/11/2009, 18/11/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2010 1/2/2010 , blz 4323-4328

Kruispuntbank van de wetgeving