S. 4-1408 Dossierfiche K. 52-2123

Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft
Regering H. Van Rompuy I  

bedrijfsbeheer
begrotingsfonds
boekhouding
auteursrecht
beginsel van wederzijdse erkenning
commerciŽle rechtspraak
boekhouder
reproductie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2123/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1408/1 4-1408/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2009
4-1408/2 4-1408/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/2009
4-1408/3 4-1408/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/11/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/7/2009   Splitsing Doc. K. 52-2051/3
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 44-57
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 111, p. 48
Doc. K. 52-2123/1
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending Doc. 4-1408/1 4-1408/1 (PDF)
17/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Doc. 4-1408/3 4-1408/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/2009   Verzending naar commissie
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
17/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
17/11/2009   Aanneming zonder amendering
17/11/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1408/2 4-1408/2 (PDF)
19/11/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2009   Bekendmaking (80479)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2009 23/12/2009 , blz 80479

Kruispuntbank van de wetgeving