S. 4-1405 Dossierfiche K. 52-2476

Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
verslag over de werkzaamheden
terrorisme
prestatiemeting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1405/1 4-1405/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 5/3/2010
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2009   Indiening
6/7/2009   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
6/7/2009   Verzending naar commissie
6/7/2009   Inschrijving op agenda
6/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Ludwig Vandenhove
6/7/2009   Bespreking
5/3/2010   Verslag Doc. 4-1405/1 4-1405/1 (PDF)
5/3/2010   Einde behandeling
5/3/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 6/7/2009

Kruispuntbank van de wetgeving