S. 4-1397 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten
Franco Seminara    Philippe Mahoux   

parkeerterrein
faciliteiten voor gehandicapten
gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
administratieve formaliteit
openbaar vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1397/1 4-1397/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2009   Indiening Doc. 4-1397/1 4-1397/1 (PDF)
16/7/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2009   Verzending naar commissie
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
17/11/2009   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Hoorzitting met mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit
12/1/2010   Hoorzitting met mevrouw Gisèle Marlière, ondervoorzitter, Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Angelo Cléon, afgevaardigd bestuurder, Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Claeys, Vlaamse Federatie Gehandicapten
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Stand van zaken
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 17/11/2009, 12/1/2010, 17/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving